REHABILITACJA

W naszej poradni wszystkie zabiegi fizykalne oraz kinezyterapia ustalane są indywidualnie dla każdego pacjenta.

Kluczem do sukcesu w powrocie do zdrowia pacjenta jest bardzo dobra diagnoza oraz współpraca pomiędzy lekarzem ortopedą i fizjoterapeutą.

W naszej poradni pacjentowi gwarantujemy doskonałą diagnostykę oraz rehabilitację, która odbywa się podczas 1 godzinnego indywidualnego seansu rehabilitacji.

Terapeuta planuje odpowiedni dla każdego pacjenta program usprawniania, co pomaga w szybszym czasie wrócić do zdrowia i jeśli to tylko możliwe pełnej sprawności fizycznej.

Nasza oferta rehabilitacyjna jest skierowana zarówno do osób po zabiegach operacyjnych, jak i do pacjentów z urazami i schorzeniami niewymagającymi leczenia operacyjnego.

Koszt rehabilitacji:

Rehabilitacja / kinezyterapia + zabiegi fizykalne 90 zł (45 minut)

Pierwsza wizyta (konsultacja, ocena rozwoju dziecka, instruktaż) NDT Bobath: 100 zł

Terapia NDT Bobath: 70 zł (30 minut), 90 zł (45 minut)

Rehabilitacja pacjentek z rozpoznaniem raka piersi

Rehabilitacja pacjentek z rozpoznaniem raka piersi jest istotną częścią holistycznej opieki nad tą specyficzną grupą chorych.
Pomimo coraz bardziej oszczędzających metod leczenia nadal są one przyczyną zaburzeń czynności wielu układów i narządów organizmu.
U pacjentów onkologicznych występują ograniczenia fizjologiczne wynikające ze stopnia zaawansowania choroby, motoryczne następstwa leczenia onkochirurgicznego wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy, powięziowy i skórę i wydolność fizycznej.
Rehabilitacja powinna być prowadzona na każdym etapie leczenia onkologicznego, po leczeniu chirurgicznym, w czasie rekonstrukcji piersi, w trakcie chemioterapii, radioterapii, po zakończeniu terapii onkologicznej oraz u chorych w zaawansowanych stadiach nowotworu.
Równie ważna, co rehabilitacja podczas leczenia onkologicznego jest prawidłowa dieta. Chorzy podczas przeciwnowotworowego leczenia niejednokrotnie cierpią z powodu zaburzeń apetytu i nudności lub wymiotów oraz doświadczają powikłań ze strony układu pokarmowego, które powodują utratę masy ciała i – przede wszystkim – mogą niekorzystnie wpływać na skuteczność leczenia oraz pogarszać „rokowanie. Nieprawidłowe odżywianie i jego następstwa (np. otyłość) należą do czynników ryzyka nawrotu choroby. Żywienie jest – w związku z powyższym – jednym z najbardziej istotnych elementów tzw. wspomagającego postępowania u chorych na nowotwory, które poprawia jakość życia. Niezwykle istotne jest, aby chorzy oraz ich rodziny i opiekunowie byli świadomi i przestrzegali prawidłowości odżywiania. W naszej Poradni zapewniamy specjalistyczne konsultacje doświadczonego w leczeniu pacjentów onkologicznych dietetyka, który opracowuje indywidualny plan żywienia na każdym etapie leczenia.
Oferujemy rehabilitacje prowadzoną indywidualnie od rozpoczęcia terapii.